معنی آغازین در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

حل جدول

بدوی

نخستین

مترادف و متضاد زبان فارسی

ابتدایی، ازلی، اولین، اولیه، بدوی، مقدماتی، نخستین،
(متضاد) انتهایی

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر