معنی آشمال

آشمال
معادل ابجد

آشمال در معادل ابجد

آشمال
  • 372
حل جدول

آشمال در حل جدول

  • متملق و چاپلوس
فرهنگ معین

آشمال در فرهنگ معین

  • (ص مر.) چاپلوس، متملق.
فرهنگ عمید

آشمال در فرهنگ عمید

  • کسی که به مالیدن آش (= آهار) بر جامه می‌پردازد،
    [مجاز] چاپلوس، متملق، خوشامدگو،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

آشمال در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم صفت) چاپلوس متملق.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید