معنی آشخانه

آشخانه
معادل ابجد

آشخانه در معادل ابجد

آشخانه
  • 957
حل جدول

آشخانه در حل جدول

  • شهری در استان خراسان شمالی
فرهنگ معین

آشخانه در فرهنگ معین

  • (نِ) (اِمر.) آشپزخانه، مطبخ.
لغت نامه دهخدا

آشخانه در لغت نامه دهخدا

  • آشخانه. [ن َ / ن ِ] (اِ مرکب) مطبخ. آشپزخانه. تنورخانه. باورچی خانه. || رستوران. توضیح بیشتر ...
  • آشخانه. [ن َ] (اِخ) نام محلی در راه بجنورد بگنبدقابوس میان دربند و قره مصلی در 355430گزی مشهد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

آشخانه در فرهنگ فارسی هوشیار

واژه پیشنهادی

آشخانه در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید