معنی آستارا

آستارا
معادل ابجد

آستارا در معادل ابجد

آستارا
  • 663
حل جدول

آستارا در حل جدول

  • آخرین نقطه مرزی ایران و جمهوری آذربایجان
  • شهری در استان گیلان
  • شهری در ساحل غربی خزر
لغت نامه دهخدا

آستارا در لغت نامه دهخدا

  • آستارا. (اِخ) نام بندر و مرکز تجارتی بمغرب خزر بشمال گرگانه رود بر خط سرحدی ایران و روس در 37هزارگزی جنوب لنکران، در مصب رودی به همین نام، موقف کشتی های بازرگانی، دارای پست خانه و تلگرافخانه و مدرسه و بیمارخانه، در 173300گزی طهران و 281000گزی تبریز. پیشتر این بندر جزو تقسیمات ایالت آذربایجان بود وامروز جزو ولایت گیلان است. این شهر را رود آستارا بدو بخش میکند، بخش شمالی آستارای روس و جنوبی آستارای ایران است. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید