معنی آستارا در فرهنگ لغات ها (دهخدا،معین و ... ) + سایر منابع اطلاعاتی

لغت نامه دهخدا

آستارا. (اِخ) نام بندر و مرکز تجارتی بمغرب خزر بشمال گرگانه رود بر خط سرحدی ایران و روس در 37هزارگزی جنوب لنکران، در مصب رودی به همین نام، موقف کشتی های بازرگانی، دارای پست خانه و تلگرافخانه و مدرسه و بیمارخانه، در 173300گزی طهران و 281000گزی تبریز. پیشتر این بندر جزو تقسیمات ایالت آذربایجان بود وامروز جزو ولایت گیلان است. این شهر را رود آستارا بدو بخش میکند، بخش شمالی آستارای روس و جنوبی آستارای ایران است. و شیلات این بندر و نواحی آن بسیار مهم وذیقیمت است. || آستارا و گرگانرود. یکی از تقسیمات نوزده گانه ٔ رشت. مرکز آن شهر ریگ که آن راگرگانه رود نیز گویند، و دارای معادن ذغال سنگ است.

حل جدول

آخرین نقطه مرزی ایران و جمهوری آذربایجان

شهری در استان گیلان

شهری در ساحل غربی خزر

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری
تصاویر