معنی آرام

آرام
معادل ابجد

آرام در معادل ابجد

آرام
 • 242
حل جدول

آرام در حل جدول

 • ساکت،بی حرکت،سکون،به آهستگی
 • اقیانوس پاسیفیک
 • اقیانوس کبیر
 • بزرگترین اقیانوس جهان
مترادف و متضاد زبان فارسی

آرام در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • خاموش، خلوت، دنج، ساکت، آرامش، استراحت، صبر، قرار، ثبات، سکون، بردبار، رزین، صبور، معتدل، ملایم، موقر، بی‌جنبش، بی‌حرکت، ساکن، آسوده، راحت، فارغ‌بال، آهسته، باتانی، یواش، امان، امن، طمانینه،
  (متضاد) پرسروصدا، شلوغ، بی‌قرار. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

آرام در فرهنگ معین

 • (اِ. ) قرار، سکون، درنگ، آسایش، راحتی، (ص. ) ساکت، خاموش، امن، (ق. ) به آهستگی. [خوانش: (تِ)]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

آرام در لغت نامه دهخدا

 • آرام. (اِ) سَکن. سکون. آرامش. ثبات. مقابل جُنبش. تَوَقف. درنگ. || آهستگی. مقابل شتاب:
  من اینجا دیر ماندم خوار گشتم
  عزیز از ماندن دائم شود خوار
  چو آب اندر شمر بسیار ماند
  زهومت گیرد از آرام بسیار.
  دقیقی.
  از آرام و جنبش نبد پیش چیز
  همان هر دو چیز آفریده است نیز.
  فردوسی.
  چو آرام یابی برستی ز رنج.
  فردوسی.
  نگه کن بدین گنبد تیز گرد.
  نه از جنبش آرام گیرد همی
  نه چون ما تباهی پذیرد همی.
  فردوسی.
  بمرو اندر از بانگ چنگ و رباب
  کسی را نبد هیچ آرام و خواب. توضیح بیشتر ...
 • آرام. (ع اِ) ج ِ رئم. آهوان سپید:
  دیده از کبک در ایام تو شاهین شاهین
  کرده با شیر بدوران تو آرام آرام.
  سلمان ساوجی.
  || ج ِ اِرَم. نشانهای راه از سنگها در بیابان یا نشانه های قبیله ٔ عاد. توضیح بیشتر ...
 • آرام. (اِخ) بروایت تورات، نام پنجمین فرزند سام بن نوح. || نام سوریه و شام و بین النهرین مسکن آرامیان فرزندان آرام بن سام بن نوح. توضیح بیشتر ...
 • آرام. (اِخ) نام کوهی یا آن کوه که میان مکه و مدینه است. || نام پدر عاد نخستین یا نام پدر عاد پسین یا نام شهر و یا نام مادر ایشان و یا نام قبیله ٔ ایشان. || نام آبی بدیار جذام در اطراف شام. توضیح بیشتر ...
 • آرام. (اِخ) تخلص میرزاصادق نام یزدی از شعرای متأخر، در قرن سیزدهم هجری. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آرام در فرهنگ عمید

 • ساکت، خاموش،
  بی‌حرکت،
  [مجاز] امن،
  راحت: زندگی آرام،
  (اسم مصدر) آرامش، راحتی، چو دشمن به دشمن بُوَد مشتغل / تو با دوست بنشین به آرام دل (سعدی۱: ۷۷)،
  (قید) آهسته،
  (بن مضارعِ آرامیدن و آرمیدن) = آرمیدن
  آرامش‌دهنده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): دلارام،
  (اسم مصدر) [قدیمی] قرار، سکون: ز بس نالهٴ چنگ و نای و رباب / نبُد بر زمین جای آرام و خواب (فردوسی۷: ۲۷۴)،
  (اسم) [قدیمی] استراحتگاه،
  ۱۱. [قدیمی] آرامش‌دهنده،
  * آرام‌آرام: (قید) آهسته‌آهسته،
  * آرام شدن: (مصدر لازم)
  آرام گرفتن،
  آرمیدن،
  فرونشستن خشم و اضطراب،
  * آرام کردن: (مصدر متعدی) آرامش دادن، آسوده کردن، آرام ساختن،
  * آرام گرفتن: (مصدر لازم) آرامش یافتن، آسودن، آرام شدن،
  * آرام یافتن: (مصدر لازم)
  آرامش یافتن،
  آرام شدن،
  آرام گرفتن،
  برآسودن،. توضیح بیشتر ...
 • آهوهای سفید،
فارسی به انگلیسی

آرام در فارسی به انگلیسی

 • Composed, Cool, Coolheaded, Dispassionate, Easy, Equable, Even-Tempered, Light, Impassive, Imperturbable, Inoffensive, Insouciant, Smooth, Lamblike, Steady, Still, Stilly, Lightly, Meek, Mild, Mild-Mannered, Nerveless, Noiseless, Noiselessly, Pacific, Passive, Peaceable, Peaceably,. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

آرام در فارسی به ترکی

نام های ایرانی

آرام در نام های ایرانی

 • پسرانه، ساکت، آهسته ساکت سنگینی و وقار مکان خلوت
گویش مازندرانی

آرام در گویش مازندرانی

 • آغل گوسفندان –آغل بره، آهسته
فرهنگ فارسی هوشیار

آرام در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ پهلوی

آرام در فرهنگ پهلوی

فارسی به ایتالیایی

آرام در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید