معنی آتل

آتل
معادل ابجد

آتل در معادل ابجد

آتل
 • 431
حل جدول

آتل در حل جدول

 • تخته شکسته‌بندی
 • تخته شکسته بندی
فرهنگ معین

آتل در فرهنگ معین

 • (تِ) [فر.] (اِ.) ابزاری برای ثابت نگه داشتن اندام شکسته بدن.
لغت نامه دهخدا

آتل در لغت نامه دهخدا

 • آتل. [ت ِ] (اِخ) نام رودیست بس بزرگ که از کوههای آس و بلغار خیزد و بدریای خزر ریزد. گویند که از آن رود بزرگتر در جهان نیست چنانکه بیش از هفتاد نهر از آن جداشود، اسب از هیچیک به آسانی گذر نیابد:
  گر سوی قندز مژگان نرسد آتل اشک
  ره قندز سوی آتل بخزر بگشایید.
  خاقانی.
  فرهنگهای فارسی آنچه درباره ٔ آتل نوشته اند خلاصه اش این است که ذکر شد. و صاحب حدودالعالم در چند جا اسم از این رود میبرد و نیز آن را نام شهری بر ساحل همین رود میداند: آتل رودی است بر شمال غوز. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

آتل در فرهنگ عمید

 • هر نوع وسیلۀ محکم که برای ثابت نگه‌داشتن عضو آسیب‌دیده،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید