معنی آبتین

آبتین
معادل ابجد

آبتین در معادل ابجد

آبتین
  • 463
حل جدول

آبتین در حل جدول

  • نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی
  • پدر فریدون در شاهنامه
لغت نامه دهخدا

آبتین در لغت نامه دهخدا

  • آبتین. [ب ْ / ب ِ] (اِخ) نام پدر فریدون، مصحف آتبین. و صاحب برهان معنی آن را نفس کامل و نیکوکار و صاحب گفتار و کردار نیک و اسعدالسعداء آورده است. توضیح بیشتر ...
نام های ایرانی

آبتین در نام های ایرانی

  • پسرانه، نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی، روح کامل-انسان نیکو کار، از شخصیتهای شاهنامه، نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید