مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری

شرح در متن عمومی 730
درجه: آسان
تاریخ: 08 فروردین 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 729
درجه: آسان
تاریخ: 07 فروردین 1400
حل جدول
شرح در متن هفت سین
درجه: آسان
تاریخ: 06 فروردین 1400
حل جدول
شرح در متن درهم ریخته 2
درجه: آسان
تاریخ: 05 فروردین 1400
حل جدول
شرح در متن معکوس 03
درجه: متوسط
تاریخ: 04 فروردین 1400
حل جدول
شرح در متن سه گزینه‌ای 2
درجه: آسان
تاریخ: 03 فروردین 1400
حل جدول
شرح در متن ابجد 02
درجه: سخت
تاریخ: 02 فروردین 1400
حل جدول
شرح در متن انگلیسی - شماره 07
درجه: آسان
تاریخ: 01 فروردین 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 728
درجه: متوسط
تاریخ: 30 اسفند 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: