مجموعه جدول شرح در متن

جدول شرح درمتن اغلب به عنوان جدول متقاطع اسکاندیناوی نامیده می شود هرچند بسیاری نیز اعتقاد دارند که سوئدی ها مبدع این نوع جدول بوده اند.

در ایران نیز این جدول در ابتدای دهه ۵۰ هجری در مجلات اختصاصی جدول منتشر شد در آن هنگام به دلیل عدم توانایی صفحه بندی رایانه ای ، با وجود استقبال زیاد طرفداران این نوع جدول نشریات مجبور بودند تعداد کمتری از این نوع جدول را در صفحات خود منتشر کنند زیرا که برای صفحه بندی این نوع جدول مجبور بودند از یک نفر خوشنویس برای تونویسی خانه های جدول استفاده کنند و سپس عکس آن را در صفحه نشریه منتشر کنند. به همین دلیل ابتدا این نوع جدول در ایران، جدول تونویسی نامیده می شد.

شرح در متن تصویری

شرح در متن عمومی 795
درجه: سخت
تاریخ: 15 خرداد 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 794
درجه: متوسط
تاریخ: 14 خرداد 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 793
درجه: آسان
تاریخ: 13 خرداد 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 792
درجه: سخت
تاریخ: 12 خرداد 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 791
درجه: متوسط
تاریخ: 11 خرداد 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 790
درجه: آسان
تاریخ: 10 خرداد 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 789
درجه: سخت
تاریخ: 09 خرداد 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 788
درجه: متوسط
تاریخ: 08 خرداد 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 787
درجه: آسان
تاریخ: 07 خرداد 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 786
درجه: سخت
تاریخ: 06 خرداد 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 785
درجه: متوسط
تاریخ: 05 خرداد 1400
حل جدول
شرح در متن عمومی 784
درجه: آسان
تاریخ: 04 خرداد 1400
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: