مجموعه جدول کلاسیک، کلمات متقاطع

اولین جدول متقاطع در قرن نوزدهم میلادی و در انگلیس منتشر شد؛ جدولی بسیار ابتدایی با خانه‌های خالی که باید با حروف پر می‌شد. این حروف در هر ردیف افقی و عمودی، کلمه می‌ساختند و راهنمایی بودند برای خانه‌های خالی. چیزی بسیار شبیه به جدول‌های امروزی، با این فرق که این جدول‌ها خیلی ساده و برای کودکان و نوجوانان طراحی شده بودند و البته در نشریات کودک و نوجوان هم به چاپ رسیدند.


کلاسیک - شماره 671
درجه: متوسط
تاریخ: 10 فروردین 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 670
درجه: آسان
تاریخ: 09 فروردین 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 669
درجه: سخت
تاریخ: 08 فروردین 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 668
درجه: متوسط
تاریخ: 07 فروردین 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 667
درجه: آسان
تاریخ: 06 فروردین 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 666
درجه: سخت
تاریخ: 05 فروردین 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 665
درجه: متوسط
تاریخ: 04 فروردین 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 664
درجه: آسان
تاریخ: 03 فروردین 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 663
درجه: سخت
تاریخ: 02 فروردین 1400
حل جدول
کلاسیک ویژه نوروز 1400
درجه: متوسط
تاریخ: 01 فروردین 1400
حل جدول
کلاسیک - شماره 662
درجه: آسان
تاریخ: 30 اسفند 1399
حل جدول
نمایش آرشیو جداول در سال: