رده بندی کاربران لیگ جدول سال 1400

در جدول زیر رده بندی کاربران فصل بهار 1402 مسابقه لیگ جدول آمده است. این مسابقه روزهای شنبه در فصل بهار برگزار می شود و کاربران در 3 نوع جدول با هم رقابت می کنند. در صورتی که از دریافت امتیاز خود شکایت دارید در قسمت دیدگاه یا تماس با ما آن را ارسال تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

رتبه کاربر تعداد شرح در متن کلاسیک واژه یابی امتیاز