پیشنهاد کاربران برای کنایه از کاردانی و با تجربگی

پیشنهادات کاربران

پخته کاری

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری