پیشنهاد کاربران برای کنایه از محبوب

پیشنهادات کاربران

غارتگر جان

فتنه زمانه

کرشمه فروش

خاطر فریب

گل اندام

گلبن جوان

گل خندان

گل خوش نسیم

گل صدبرگ

لطیف بازو

نخلِ تر

نخل وفاپرور

نگار یغمایی

نیاز

یوسف دلها

چشم و چراغ

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری