پروفسور همزه¬ای این استان را گاهواره تمدن می¬داند در جدول کلمات

پروفسور همزه¬ای این استان را گاهواره تمدن می¬داند

پروفسور همزه¬ای این استان را گاهواره تمدن می¬داند

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی پروفسور همزه¬ای این استان را گاهواره تمدن می¬داند در سایت جدول یاب: