پیشنهاد کاربران برای نوعی سوزن

پیشنهادات کاربران

سوزن نخریسی

سوزن ته گرد

سوزن جوالدوز

سوزن چرم دوزی

سوزن جراحی

سوزن منگنه

سوزن گرامافون

سوزن مغناطیسی

سوزن سرنگ

سوزن راه آهن

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری