نوزاد در گویش کرمانشاهی در جدول کلمات

نوزاد در گویش کرمانشاهی

نوزاد در گویش کرمانشاهی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی نوزاد در گویش کرمانشاهی در سایت جدول یاب: