پیشنهاد کاربران برای محل انجام فتوسنتز گیاه

پیشنهادات کاربران

کلروپلاست

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری