پیشنهاد کاربران برای عملیاتی که منجر به نابودی منافقین شد

پیشنهادات کاربران

مرصاد

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری