سوراخ و روزن در گویش کرمانشاهی در جدول کلمات

سوراخ و روزن در گویش کرمانشاهی

سوراخ و روزن در گویش کرمانشاهی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
امتیاز شما به نتایج جستجوی سوراخ و روزن در گویش کرمانشاهی در سایت جدول یاب: