پیشنهاد کاربران برای برهان ها

پیشنهادات کاربران

دلایل

ادله

بینات

حجت ها

دلیل ها

براهین، علل

علت ها، سبب ها

دلایل قاطع

گواهان-شواهد-نشانه ها-

ادله دلایل براهینی اسباب حجتها نشانه ها

فرنودها-بینه ها-حاجات

قرائن

آثار، علل،برهان

استدالات - استدالها -مستندات

فرنود-بینه-آشکار-بینات-بارز- برملاء-فاش

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری