پیشنهاد کاربران برای برنده نوبل فیزیک 1930

پیشنهادات کاربران

سی وی رامان

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری