پیشنهاد کاربران برای برنده نوبل ادبی 2010

پیشنهادات کاربران

ماریوس بارگاس یوسا

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری