پیشنهاد کاربران برای از واژگان نظامی دریایی

پیشنهادات کاربران

ناوشکن

ناوچه

زیردریایی

ناوچه سبک

قایق تندرو

مهناوی

نیروی دریایی

ناوی

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری