پیشنهاد کاربران برای از آثار جمال میرصادقی

پیشنهادات کاربران

عناصر داستان

این سوی تل های شن

روشنان

چشم های من خسته

مادر عشق و دیگر هیچ

رهایی

پشه ها

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری