پیشنهاد کاربران برای اثری از نیکلای گوگول نویسنده خلاق داستانهای درام

پیشنهادات کاربران

تاراس بولبا

شنل

نفوس مرده

ایوانویچ

اعتراف

پالتو

نامه های مذهبی

بازرس کل

بازار مکاره

قماربازان

راهزنان

یادداشتهای روزانه یک دیوانه

شب نشینی ها در مزرعه

مالکین عصر گذشته

بینی (دماغ)

افسانه ها

تراژدی

پرتره

کالسکه

میرگرود

نفوس مرده

عروسی

روان های مرده

نامهای دوستانه

ارواح مردگان

خاطرات نفسکی

مردگان زرخرید

بردگان

دیوها و بتکده ها

صخره سیاه

موجها و خاره سنگها

حماسه آرکانزاس

ستاره جنوب

کوه سوزان

زندگی آواز من است

زندگی و قلب او

بحران فیلم

مرزنشین

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری