پیشنهاد کاربران برای اثری از جبران خلیل جبران لبنانی

پیشنهادات کاربران

ارواح متمرد

اشک و تبسم

بادها

بالهای شکسته

پیامبر و دیوانه

پیشرو وفرشتگان

مرغزار

جامه برین

دختر لبنان

فرزند انسان

لازاروس و باغ پیامبر

ماسه و کف

ندای استاد

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری