معنی یگانه شدن

یگانه شدن
معادل ابجد

یگانه شدن در معادل ابجد

یگانه شدن
  • 440
حل جدول

یگانه شدن در حل جدول

فارسی به انگلیسی

یگانه شدن در فارسی به انگلیسی

واژه پیشنهادی

یگانه شدن در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید