معنی یک روند

یک روند
معادل ابجد

یک روند در معادل ابجد

یک روند
  • 290
حل جدول

یک روند در حل جدول

فرهنگ معین

یک روند در فرهنگ معین

  • (~. رَ وَ) (ق.) (عا.) پیاپی، پشت سر هم.
لغت نامه دهخدا

یک روند در لغت نامه دهخدا

  • یک روند. [ی َ / ی ِ رَ وَ] (ق مرکب) در تداول عامه، پشت سر هم. پیاپی. لاینقطع. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

یک روند در فرهنگ عمید

  • پیاپی و پشت‌سرهم،
فارسی به انگلیسی

یک روند در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

یک روند در فرهنگ فارسی هوشیار

  • پشت سرهم پیاپی لاینقطع: اما تا آنجا که فعالیت همیشگی زن و مرد خانواده دود یک روند آشپزخانه حیاط پرگل و سبزه نشان میداد. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید