معنی یکباره

فرهنگ معین

یکباره

یک دفعه، یکبار، ناگهان، به کلی، تمامی، همه. [خوانش: (~. رِ) (ق.)]

فارسی به انگلیسی

واژه پیشنهادی

فارسی به عربی

معادل ابجد

یکباره

238

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری