معنی یوسه

یوسه
معادل ابجد

یوسه در معادل ابجد

یوسه
  • 81
حل جدول

یوسه در حل جدول

لغت نامه دهخدا

یوسه در لغت نامه دهخدا

  • یوسه. [س َ / س ِ] (اِ) اره ٔ درودگری. (از برهان). اره ٔ درودگران باشد. (فرهنگ اوبهی) (از لغت فرس اسدی). اره را گویند. (فرهنگ جهانگیری) (آنندراج):
    به یوسه ببرند چوب سکند
    که تا پای خونی درآرد به بند.
    اسدی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

یوسه در فرهنگ عمید

  • ارۀ درودگری: به یوسه ببُرند چوبی سکند / که تا پای خونی درآرد به بند (اسدی: مجمع‌الفرس: یوسه)،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید