معنی ین

ین
معادل ابجد

ین در معادل ابجد

ین
 • 60
حل جدول

ین در حل جدول

 • پول سامورایی ها
 • رمز اصحاب علی بن الحسین (ع) در کتب رجال شیعی
 • واحد پول ژاپن
 • واحد پول ژاپن، پسوند آلودگی، پول سامورایی ها، پول آسیایی
لغت نامه دهخدا

ین در لغت نامه دهخدا

 • ین. (پسوند) حرفی است که چون در آخر اسم درآورند دلالت بر نسبت کند، مانند سیمین منسوب به سیم و آهنین منسوب به آهن. (از ناظم الاطباء). پسوند نسبت است و با اسم، صفت نسبی سازد، مانند زرین، سیمین، بلورین، آهنین، فولادین، نمکین، شیرین، رویین، پایین، زیرین، زبرین، نگارین، آتشین، جوین، گندمین، رنگین، گوهرین، شاهین، سفالین، گلین، سنگین، ننگین، عنبرین، مشکین، دوشین، دیرین، زمردین. (یادداشت مؤلف). || پسوند صفت عالی است که به آخر صفت تفضیلی و در معدودی از کلمه ها به آخر صفت مطلق آید و صفت عالی سازد یعنی انحصار و تخصیص را می رساند و موضوعی را در صفتی بر همه ٔ افراد همجنس افزونی می دهد: بزرگ ترین، خوش ترین، بدترین، زیباترین، زشت ترین، خوب ترین، پست ترین، گران ترین، گرامی ترین، مهم ترین. توضیح بیشتر ...
 • ین. [ی ِ] (پسوند) مزید مؤخر امکنه: ناین. قاین. اسفراین. (یادداشت مؤلف). توضیح بیشتر ...
 • ین. (ضمیر، ص) مخفف این. کلمه ٔ اشاره به معنی این، مانند ازین و برین و درین. (از ناظم الاطباء). به معنی این است. (آنندراج). توضیح بیشتر ...
 • ین. [ی ِ] (اِ) مسکوکی است به ژاپن. واحد پول ژاپن معادل 2/53 فرانک طلای فرانسه. (یادداشت مؤلف). توضیح بیشتر ...
 • ین. [] (اِخ) در کتب رجال شیعی رمز است اصحاب علی بن الحسین علیهماالسلام را. (یادداشت مؤلف). توضیح بیشتر ...
 • ین. [ی ُ] (اِخ) رودخانه ای است به فرانسه که از کوه بورن سرچشمه می گیرد و پس از 293هزار گز جریان در متنرو به سن می ریزد. توضیح بیشتر ...
 • ین. [ی ُ] (اِخ) ایالتی از کشور فرانسه است با 275755 تن سکنه. نام این ایالت از رود یُن که این ایالت را مشروب می سازد گرفته شده است. این ایالت از سنونه و نواحی شامپانی و اورلئانه و بورژنی تشکیل یافته و کرسی آن اوگزر می باشد. از سه بخش بزرگ و سی وهفت بخش کوچک و چهارصد و هشتادوشش دهستان تشکیل یافته و هشتمین ایالت نظامی فرانسه است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ین در فرهنگ عمید

 • منسوب به (در ترکیب با کلمۀ دیگر): سیمین، گلین
  آغشته به (در ترکیب با کلمۀ دیگر): خاکین، مُشکین
  به آخر صفت می‌پیوندد و صفت عالی می‌سازد: بهترین، بدترین،. توضیح بیشتر ...
 • پول رایج در ژاپن،
فارسی به انگلیسی

ین در فارسی به انگلیسی

عربی به فارسی

ین در عربی به فارسی

 • واحد پول ژاپن , اصرار , تمایل , رغبت شدید
فرهنگ فارسی هوشیار

ین در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ژاپنی یکان پول ژاپن
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید