معنی یقینا

حل جدول

یقینا

عینا


بدون شک و بی گمان

یقینا


راستی و صداقت

یقینا


البته

حتما، یقینا


قطعی

یقینا، حتما

کلمات بیگانه به فارسی

یقینا

بی گمان

فرهنگ فارسی هوشیار

یقینا

بی گمان قطعا مسلما.


بطور قطع

قطعا یقینا.


خاصه

خصوصاً یقینا، البته

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

یقینا

بی گمان

فارسی به انگلیسی

یقینا

Certainly, Surely

فارسی به عربی

یقینا

بالتاکید


راسخ یقینا

بالتاکید

انگلیسی به فارسی

surely

یقینا


sure

راسخ یقینا

معادل ابجد

یقینا

171

عبارت های مشابه

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری