معنی یغور

یغور
معادل ابجد

یغور در معادل ابجد

یغور
  • 1216
حل جدول

یغور در حل جدول

فرهنگ معین

یغور در فرهنگ معین

  • (یُ) [تر.] (عا.) بزرگ، درشت، بدشکل.
لغت نامه دهخدا

یغور در لغت نامه دهخدا

  • یغور. [ی ُ] (ترکی، ص) یغر. از مصدر یغورماق (خمیر کردن) ترکی. در تداول عامه، ستبر و عظیم الجثه (از لحاظ تشبیه به خمیر ورآمده). و رجوع به یغر شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

یغور در فرهنگ فارسی هوشیار

  • از یوغور ماق: ترکی زمخت نا هنجار ستبر گنده ستبیر و عظیم الجثه (از لحاظ تشبیه به خمیرورآمده) . توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید