معنی یشمی

یشمی
معادل ابجد

یشمی در معادل ابجد

یشمی
  • 360
حل جدول

یشمی در حل جدول

  • سبز مایل به سیاهی
فرهنگ معین

یشمی در فرهنگ معین

  • (یَ) (ص.) رنگ سبز تند، به رنگ یشم.
لغت نامه دهخدا

یشمی در لغت نامه دهخدا

  • یشمی. [ی َ] (ص نسبی) منسوب به یشم. از یشم. از جنس یشم. (یادداشت مؤلف). || به رنگ یشم. به رنگ یشب. سبزی که به غبرت زند. سبز مایل به سیاهی که از آمیختن اندکی سرخ و زرد به سبز سیر به دست آید. (یادداشت مؤلف). توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

یشمی در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

یشمی در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (صفت اسم) رنگی است سبزمایل به سیاهی برنگ یشم: اگرمقدارکمی سرخ وزرد به سبز سیر اضافه کنند یشمی میشود. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه