معنی یشم

یشم
معادل ابجد

یشم در معادل ابجد

یشم
 • 350
حل جدول

یشم در حل جدول

 • کوهی در استان کرمان
 • از گونه های عقیق
 • سنگ سبز گران بها
 • از گونه های عقیق، سنگ سبز قیمتی
فرهنگ معین

یشم در فرهنگ معین

 • (یَ) (اِ. ) یشپ، از سنگ های معدنی گران بها به رنگ های سبز تیره و کبود. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

یشم در لغت نامه دهخدا

 • یشم. [ی َ] (اِ) نام سنگی قیمتی که از چین یا هند می آورند و گویند هرکه آن را با خود داشته باشد از آفت برق ایمن خواهد بود. (برهان) (از فرهنگ جهانگیری) (ناظم الاطباء). سنگی قیمتی که مایل به سبزی باشد. (غیاث). سنگ یشم از رودهای ختن خیزد. (حدود العالم). یشم که آن را یشب هم خوانند، سنگی است معدنی، بهترین آن زیتی و سپس سفید و آنگاه زرد است و آن را خواصی است. (از تاج العروس). سنگی است سبزرنگ معدنی و گفته اند در حوالی ختن رودخانه ای است که آب آن بدانجا می رود و یشم در آنجا بهم رسد و در جایی دیگر پیدا نمی شود و یشم را هفت رنگ است، زیتی بهترین رنگهاست و حکما آن را در جزو جوهریات شمرده اند و مبارک دانند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

یشم در فرهنگ عمید

 • سنگی شبیه عقیق یا زبرجد به‌رنگ‌های مختلف سفید، کبود، و سبز تیره،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

یشم در فارسی به انگلیسی

تعبیر خواب

یشم در تعبیر خواب

 • یشم، سنگی است سبز رنگ که از جواهرات در جه دوم و کم ارزش محسوب می شود مثل لعل، عقیق و حکم آن همان تعبیر جواهرات است. اگر زنی به شما انگشتری از یشم بدهد از جانب او سکون و آرامش خواهید یافت و اگر خودتان جنسی از یشم داشته باشید، فراغت خاطر در شما پدید می آید. اگر انگشتری که از یشم دارید تنگ باشد از جانب زن یا همسرتان تحت فشار قرار خواهید گرفت. زنی که به شما خیلی نزدیک است شما را تحت فشار قرار می دهد. اگر مقدار زیادی سنگ یشم در خواب دیدید، از جانب زنی سود می برید که آن سود بسیار است و اندک نیست. توضیح بیشتر ...
عربی به فارسی

یشم در عربی به فارسی

 • ژاد , اسب پیر , یابو یا اسب خسته , زن هرزه , زنکه , مرد بی معنی , دختر لا سی , پشم سبز , خسته کردن , از کار انداختن (در اثر زیاده روی). توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

یشم در فرهنگ فارسی هوشیار

 • پارسی تازی گشته یشم (اسم) یکی از گونه های عقیق که دارای رنگ دودی مایل بسفیداست ازاین سنگ گاهی در جواهرسازی و ساختن زینت آلات استفاده میکنند حجر حبشی سنگ یاسم حجرالشف یشب حجرالشب یشف یشپ سنگ چشم. یا یشک سفید. یکی از گونه های یشم که سفیدرنگ است وبنام حجر اخاطیس نیزموسوم است. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
عبارت های مشابه