معنی یز

یز
معادل ابجد

یز در معادل ابجد

یز
  • 17
حل جدول

یز در حل جدول

  • خار سر دیوار
  • خار روی دیوار
  • گیاهی پرخار
لغت نامه دهخدا

یز در لغت نامه دهخدا

  • یز. [ی َ] (اِ) گیاهی خاردار که به تازی ثمام گویند و آن را بر اطراف خیمه و دیگر جایها گذارند تا مردمان و جانوران آمد شد نتوانند نمود. (ناظم الاطباء). گیاهی باشد پرخار که بر اطراف خیمه و جایگاهی نهند که مردم و جانور نتواند آمد. (فرهنگ جهانگیری) (برهان) (آنندراج). یزبن. جلیله و عصاره ٔ آن را عبیبه گویند. (یادداشت مؤلف). ثمام. ثمامه. ثمه. یثموم. عرف. (منتهی الارب). و رجوع به یزبن شود. توضیح بیشتر ...
  • یز. [ی ِ زُ] (اِخ) هکاای دُ. جزیره ٔ بزرگی است در شمال ژاپن دارای دو میلیون و هفتصد هزار سکنه. شهرهای عمده ٔ آن هاک ُ داتِه و اُتارو است. (یادداشت مؤلف). رجوع به یزو شود. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید