معنی یاوه گو

یاوه گو
معادل ابجد

یاوه گو در معادل ابجد

یاوه گو
  • 48
حل جدول

یاوه گو در حل جدول

فرهنگ معین

یاوه گو در فرهنگ معین

  • (~.) (ص فا.) بی هوده گو، آن که سخنان بی معنی گوید.
فرهنگ عمید

یاوه گو در فرهنگ عمید

  • بیهوده‌گو، کسی که سخنان بیهوده و بی‌معنی بگوید، هرزه‌درای، یاوه‌درای،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

یاوه گو در فارسی به انگلیسی

واژه پیشنهادی

یاوه گو در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید