معنی یاسان

یاسان
معادل ابجد

یاسان در معادل ابجد

یاسان
  • 122
حل جدول

یاسان در حل جدول

لغت نامه دهخدا

یاسان در لغت نامه دهخدا

  • یاسان. (ص) لایق و سزاوار. (برهان).

  • یاسان. (اِخ) به عقیده ٔ پارسیان پیغمبر چهارم است از مهاباد و پیش از گلشاه و کیومرز بوده در دساتیرنامه هست به زبان غریب که گویند زبان آسمانی است و براو نازل شده و در رسالات پارسیان نیز از تحقیقات حکمتی او سخنان بسیار است. (انجمن آرا) (آنندراج). اما کلمه و معنی آن کلامجعول و برساخته است رجوع به مقدمه ٔ لغت نامه شود. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

یاسان در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید