معنی یاد

یاد
معادل ابجد

یاد در معادل ابجد

یاد
 • 15
حل جدول

یاد در حل جدول

 • فکر و ذهن، خاطر و حافظه
 • خاطر، حافظه
 • فکر، ذهن، خاطر، حافظه
مترادف و متضاد زبان فارسی

یاد در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • ذکر، یادآوری، یادکرد، حافظه، آموزش، تعلیم، خاطره، اندیشه، خاطر، فکر، یادبود،
  (متضاد) فراموشی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

یاد در فرهنگ معین

 • حافظه، ذهن، آموزش، تعلیم، بیداری، اندیشه، فکر، خاطر، کسی دادن کسی را آموزس دادن. [خوانش: (اِ. )]. توضیح بیشتر ...
 • (پس.) دارای معنی قبول فعل: بنیاد، فریاد، زامیاد.
لغت نامه دهخدا

یاد در لغت نامه دهخدا

 • یاد. (اِ) ذُکر. ذُکره. تذکار. اندیشه. تذکر. نام و نشان. ذکر باقی و جاودان. ذکر و نقل نام:
  تا تازه کرد یاد اوائل بدین خویش
  تا زنده کرد مذهب یونانیان بخود.
  دقیقی.
  به ایران همه خوبی از داداوست
  کجا هست مردم همه یاد اوست.
  فردوسی.
  شهنشاه بهرام داماد تست
  به هر کشوری زین سپس یاد تست.
  فردوسی.
  دگر شارسان اورمزد اردشیر
  که گردد ز یادش جوان مرد پیر.
  فردوسی.
  سر از راه پیچیده و داد نی
  ز یزدان و نیکی به دل یاد نی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

یاد در فرهنگ عمید

 • حافظه، ذهن،
  خاطره،
  * یاد آمدن: (مصدر لازم) [قدیمی] به ‌خاطر آمدن،
  * یاد آوردن: (مصدر لازم، مصدر متعدی) = * به یاد آوردن
  * یاد دادن: (مصدر متعدی)
  آموختن کاری به‌ کسی، تعلیم دادن،
  [قدیمی] یادآوری کردن،
  * یاد داشتن: (مصدر متعدی)
  به خاطر داشتن،
  بلد بودن، آگاه بودن،
  [قدیمی] از بر داشتن،
  * یاد رفتن: (مصدر لازم) [قدیمی] صحبت کردن دربارۀ کسی،
  * یاد کردن: (مصدر متعدی) [قدیمی]
  بیان کردن،
  به‌ خاطر آوردن،
  طلب کردن،
  * یاد گرفتن: (مصدر متعدی)
  آموختن، فراگرفتن کاری،
  از بر کردن،
  * از یاد بردن: فراموش کردن،
  * از یاد رفتن: فراموش شدن،
  * به یاد آوردن: به خاطر آوردن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

یاد در فارسی به انگلیسی

 • Memory, Mind, Recall, Recollection, Remembrance
فرهنگ فارسی هوشیار

یاد در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ذکر، اندیشه، تذکر نام و نشان
فارسی به ایتالیایی

یاد در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید