معنی گیله

گیله
معادل ابجد

گیله در معادل ابجد

گیله
  • 65
حل جدول

گیله در حل جدول

لغت نامه دهخدا

گیله در لغت نامه دهخدا

  • گیله. [ل َ / ل ِ] (اِخ) نام جایی و مقامی است. (برهان قاطع) (فرهنگ شعوری) (آنندراج). گیله به مفهوم جا و مقامی خاص یافته نشد. (از حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین). || (اِ) نام گل است. یعنی اصل گل سرخ که نسترن باشد. (یادداشت به خط مؤلف).
    || گیسوگونه ای که موی آن از ورق به رنگ زر برند و بر سر عروسان آویزند، چون گیسوان از طلا. (یادداشت به خط مؤلف). توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

گیله در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید