معنی گیشه

گیشه
معادل ابجد

گیشه در معادل ابجد

گیشه
  • 335
حل جدول

گیشه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

گیشه در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

گیشه در فرهنگ معین

  • (ش) [فر.] (اِ.) باجه، دریچه.
فرهنگ عمید

گیشه در فرهنگ عمید

فرهنگ واژه‌های فارسی سره

گیشه در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

گیشه در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به ترکی

گیشه در فارسی به ترکی

ترکی به فارسی

گیشه در ترکی به فارسی

فرهنگ فارسی هوشیار

گیشه در فرهنگ فارسی هوشیار

فارسی به ایتالیایی

گیشه در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

گیشه در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید