معنی گوریل

گوریل
معادل ابجد

گوریل در معادل ابجد

گوریل
  • 266
حل جدول

گوریل در حل جدول

  • حیوان انسان نمای جنگلی
مترادف و متضاد زبان فارسی

گوریل در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

گوریل در فرهنگ معین

  • [فر. ] (اِ. ) نوعی از میمون شبیه به انسان که بلندی اش تا دو متر هم می رسد، دُم ندارد و بدنش از موهای بلند و زیادی پوشیده شده است. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

گوریل در لغت نامه دهخدا

  • گوریل. [گ ُ] (فرانسوی، اِ) قسمی از میمون که شباهت تام به انسان دارد و در جنگلهای آفریقا فراوان است و دارای دو متر قد می باشد. (ناظم الاطباء). یک گونه میمون شبیه به انسان که یک نوع بیشتر ندارد. گوریلا آنژنا یا ژینا که در نواحی باختری آفریقای نزدیک استوا وجود دارد. گوریل بزرگ ترین نوع میمون است، قدش تقریباً به اندازه ٔ انسان و گاهی بزرگ تر است اما سینه اش پهن تر و بازوهایش دراز و بزرگ و ساقهایش کوتاه است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

گوریل در فرهنگ عمید

  • میمونِ انسان‌نما، با قد بلند، وزن زیاد، دندان‌های نیش دراز، بدنی پوشیده از موهای بلند، بدون دُم، علف‌خوار، و بسیار قدرتمند و ورزیده که در جنگل‌های آفریقا یافت می‌شود،. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

گوریل در فارسی به عربی

تعبیر خواب

گوریل در تعبیر خواب

  • دیدن این نوع حیوانات که شناخت زیادی از آن ها نداریم ولی به طور نا خود آگاه از انواعشان می ترسیم واکنش وحشتی است که در بیداری از قدرت های اطراف خویش داریم. وحشتی که ما از اشیا و اشخاص اطراف خود داریم یا ضعفی که در مقابل دیگران احساس می کنیم در خواب ما به شکل حیوانات خطرناک نقش می گیرد از جمله گوریل. پس اگر در خواب گوریل ببینید باید در بیداری علت آن را جستجو کنید. - منوچهر مطیعی تهرانی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

گوریل در فرهنگ فارسی هوشیار

  • قسمی از میمون که شباهت تام به انسان دارد
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید