معنی گوریل

لغت نامه دهخدا

گوریل

گوریل. [گ ُ] (فرانسوی، اِ) قسمی از میمون که شباهت تام به انسان دارد و در جنگلهای آفریقا فراوان است و دارای دو متر قد می باشد. (ناظم الاطباء). یک گونه میمون شبیه به انسان که یک نوع بیشتر ندارد. گوریلا آنژنا یا ژینا که در نواحی باختری آفریقای نزدیک استوا وجود دارد. گوریل بزرگ ترین نوع میمون است، قدش تقریباً به اندازه ٔ انسان و گاهی بزرگ تر است اما سینه اش پهن تر و بازوهایش دراز و بزرگ و ساقهایش کوتاه است. جمجمه اش بیضوی و صورتش به طرف جلو برآمده است. ابروانش کمانی و برجسته است. دندانهای کلبی آن به صورت چنگک است. پشمهایش بلند است و تمام بدنش را می پوشاند ولی سینه ٔ آن کم مو است و در جنگلهای مرطوب و دورافتاده سکونت میکند. گوریل مدتها موضوع داستانها و وحشیگری آن، ضرب المثل بوده است. این حیوان از انسان می گریزد ولی اگر مجروح شود به شدت از خود دفاع میکند. گوریل حیوانی ترسناک و کمی باهوش است و به صورت جفت زندگی میکند و گیاهخوار است. به واسطه ٔ قتل و کشتاری که از این حیوان کرده اند نسل آن رو به نقصان میرود.

تعبیر خواب

گوریل

دیدن این نوع حیوانات که شناخت زیادی از آن ها نداریم ولی به طور نا خود آگاه از انواعشان می ترسیم واکنش وحشتی است که در بیداری از قدرت های اطراف خویش داریم. وحشتی که ما از اشیا و اشخاص اطراف خود داریم یا ضعفی که در مقابل دیگران احساس می کنیم در خواب ما به شکل حیوانات خطرناک نقش می گیرد از جمله گوریل. پس اگر در خواب گوریل ببینید باید در بیداری علت آن را جستجو کنید. - منوچهر مطیعی تهرانی

فرهنگ معین

گوریل

[فر.] (اِ.) نوعی از میمون شبیه به انسان که بلندی اش تا دو متر هم می رسد، دُم ندارد و بدنش از موهای بلند و زیادی پوشیده شده است.

فرهنگ عمید

گوریل

میمونِ انسان‌نما، با قد بلند، وزن زیاد، دندان‌های نیش دراز، بدنی پوشیده از موهای بلند، بدون دُم، علف‌خوار، و بسیار قدرتمند و ورزیده که در جنگل‌های آفریقا یافت می‌شود،

حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

گوریل

نسناس

فارسی به عربی

گوریل

غوریلا

فرهنگ فارسی هوشیار

گوریل

قسمی از میمون که شباهت تام به انسان دارد

انگلیسی به فارسی

gorilla

گوریل

واژه پیشنهادی

معادل ابجد

گوریل

266

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری