معنی گواه

گواه
معادل ابجد

گواه در معادل ابجد

گواه
 • 32
حل جدول

گواه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

گواه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • شاهد، ناظر، شهید، برهان، بینه، دلیل، موید
فرهنگ معین

گواه در فرهنگ معین

 • (گُ) (ص.) شاهد، دلیل، برهان.
لغت نامه دهخدا

گواه در لغت نامه دهخدا

 • گواه. [گ ُ] (ص، اِ) پهلوی گوکاس، گوکاسیه (شهادت)، از وی - کاسه (قیاس شود با آ - کاس)، فارسی گواه از گوغاه از گوکاه (شکل جنوب غربی) «نیبرگ ص 185». (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین). شاهد. دلیل. برهان. (حاشیه ٔ برهان) (ناظم الاطباء). بیّنه. (نصاب الصبیان). شهید. (منتهی الارب) (دهار) (ترجمان القرآن). مُقیت. مهیمن. (منتهی الارب):
  سپهر و ستاره گواه من است
  که این گفته آیین و راه من است.
  فردوسی.
  کنون همچنین بسته باید تنم
  به یزدان گواه من است آهنم. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

گواه در فرهنگ عمید

 • آگاه،
  شاهد،
  * گواه آوردن: (مصدر متعدی)
  شاهد آوردن،
  دلیل و حجت آوردن،
  * گواه خواستن: (مصدر متعدی) شاهد خواستن،
  * گواه داشتن: (مصدر لازم) [قدیمی]
  شاهد داشتن،
  دلیل و مدرک داشتن،
  * گواه طلبیدن: (مصدر متعدی) = * گواه خواستن
  * گواه کردن: (مصدر متعدی) [قدیمی] شاهد قرار دادن، گواه گردانیدن،
  * گواه گردانیدن: (مصدر متعدی) = * گواه آوردن
  * گواه گرفتن: (مصدر متعدی) کسی را شاهد قرار دادن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

گواه در فارسی به انگلیسی

 • Confirmation, Corroboration, Corroborator, Evidence, Indication, Indicative, Testament, Testimony, Witness. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

گواه در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

گواه در فارسی به عربی

 • برهان، دلیل، شاهد، مستند الصرف
گویش مازندرانی

گواه در گویش مازندرانی

فرهنگ فارسی هوشیار

گواه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • شاهد، دلیل، برهان، بینه، مهیمن
فارسی به ایتالیایی

گواه در فارسی به ایتالیایی

فارسی به آلمانی

گواه در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه