معنی گنگ شدن

گنگ شدن
معادل ابجد

گنگ شدن در معادل ابجد

گنگ شدن
 • 444
حل جدول

گنگ شدن در حل جدول

فرهنگ معین

گنگ شدن در فرهنگ معین

 • (گُ. شُ دَ) (مص ل.) لال شدن.
لغت نامه دهخدا

گنگ شدن در لغت نامه دهخدا

 • گنگ شدن. [گ ُ ش ُ دَ] (مص مرکب) لال شدن. خَرَس:
  هرکه تو را هجو گفت و هجو تو برخواند
  روز شهادت زبان او بشود گنگ.
  منجیک.
  تیره شد آب و گشت هوا روشن
  شد گنگ زاغ و بلبل گویا شد.
  ناصرخسرو.
  گر زبانم گنگ شد در وصف تو
  اشک خون آلود من گویا خوش است.
  عطار.
  رجوع به گنگ و گنگ گشتن شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

گنگ شدن در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید