معنی گناهگار

حل جدول

گناهگار

مقصر، تبهکار

فرهنگ فارسی آزاد

اثیم

اَثِیم، بسیار گناهگار (جمع: اُ ثَماء)،

معادل ابجد

گناهگار

297

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری