معنی گناهان

حل جدول

گناهان

ذنوب

‌اثام

معاصی

سیئات


بخشایش گناهان

آمرزش


آمرزنده گناهان

غفور


بخشاینده گناهان

غافر


از گناهان کبیره

غیبت، زنا، لواط، قتل نفس، قمار، می خواری، ربا خواری، شرک به خدا، تهمت، قذف، دروغ، دزدی

غیبت، زنا، لواط، قتل نفس، قمار، میخواری، رباخواری، شرک به خدا، تهمت، قذف، دروغ، دزدی

زنا


راه بخشش گناهان

توبه

واژه پیشنهادی

معادل ابجد

گناهان

127

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری