معنی گناه

گناه
معادل ابجد

گناه در معادل ابجد

گناه
 • 76
حل جدول

گناه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

گناه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • اثم، بزه، تقصیر، جرم، جنایت، حرج، خبط، خطا، ذنب، زلت، سیئه، کبیره، معصیت، منکر،
  (متضاد) حسنه. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

گناه در فرهنگ معین

 • (گُ) [په.] (اِ.) بزه، کار بد.
لغت نامه دهخدا

گناه در لغت نامه دهخدا

 • گناه. [گ ُ] (اِ) پهلوی ویناس (گناه، خراب کردن)، ایرانی باستان ظاهراً ویناسه (سانسکریت ویناسه) [انقراض، زوال]، ارمنی ونَس از ویناس، شکل جنوب غربی ظاهراً ویناته، معرب آن جناح، کردی گوناح و گوناه، بلوچی گوناس. بزه. جرم. خطا. معصیت. اثم. تقصیر. قصور. غلط. (حاشیه ٔ برهان قاطع چ معین). بزه. نافرمانی. پای لغزه. آرد. چم. تباهکاری. تبهکاری: اَصر یا اِصر یا اُصر. اَطیر. جریمه، جُرم. جَریره. جُناح. (منتهی الارب). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

گناه در فرهنگ عمید

 • کار‌ بد، عمل زشت،
  بزه، جرم،
  نافرمانی،
  معصیت،
  * گناه ورزیدن: (مصدر لازم) گناه کردن، مرتکب گناه شدن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

گناه در فارسی به انگلیسی

 • Conviction, Crime, Error, Evil, Fault, Guilt, Immorality, Misdeed, Offense, Sin, Stumble, Transgression, Wrong. توضیح بیشتر ...
فارسی به ترکی

گناه در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

گناه در فارسی به عربی

 • اثم، تجاوز، جریمه، جنحه، ذنب، لائمه، مخالفه
تعبیر خواب

گناه در تعبیر خواب

 • اگر بیند گناه می کرد و ندانست چه گناه بود، دلیل است در فتنه افتد. - محمد بن سیرین. توضیح بیشتر ...
 • دیدن گناه نمودن، دلیل مصیبت بود و دربیداری توبه باید کردن. - اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

گناه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • نافرمانی، تباهکاری، کار بد و عمل زشت
واژه پیشنهادی

گناه در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه