معنی گمان بردن

گمان بردن
معادل ابجد

گمان بردن در معادل ابجد

گمان بردن
 • 367
حل جدول

گمان بردن در حل جدول

فرهنگ معین

گمان بردن در فرهنگ معین

 • (~. بُ دَ) (مص ل.) پنداشتن.
لغت نامه دهخدا

گمان بردن در لغت نامه دهخدا

 • گمان بردن. [گ ُ ب ُ دَ] (مص مرکب) پنداشتن. توهم. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب). ظن. (تاج المصادر بیهقی) (ترجمان القرآن):
  گمان برد کز بخت وارون برست
  نشد بخت وارون از آن یک بدست.
  ابوشکور.
  نادان گمان بری و نه آگاهی
  از تنبل و عزیمت و نیرنگش.
  طاهر فضل.
  فرستاد پاسخ هم اندر زمان
  کت آمد به دست آنچه بردی گمان.
  فردوسی.
  گمانی چنان بردم ای شهریار
  که دارد مگر آتش اندر کنار.
  فردوسی.
  نه آن ِ تو است ای برادردر او
  هر آنچش گمان می بری کآن تراست. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

گمان بردن در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

گمان بردن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

گمان بردن در فرهنگ فارسی هوشیار

 • (مصدر) تصور کردن انگاشتن: چون این حرکات نامضبوط و این هذیانات نامربوط از وی ظاهر گشت گمان بردم که جنون بر دل وی مستولی شده است، توهم کردن پنداشتن. توضیح بیشتر ...
واژه پیشنهادی

گمان بردن در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید