معنی گلوسید

حل جدول

گلوسید

قند، هر ماده ای که در آن قند وجود دارد

قند


گلوسید معمولی موجود در قند و شکر

ساکاروز


قند

گلوسید

فرهنگ عمید

گلوسید

هر ماده‌ای که در آن قند وجود دارد،

فرهنگ فارسی هوشیار

گلوسید

ماده ای که در آن قند وجود دارد


لاکتوز

فرانسوی شیر کاند (اسم) یا قند شیر عبارت از دیساکاریدی است که از ترکیب یک مولکول گالاکتز با یک گلوکز با حذف یک مولکول آب حاصل شده است و دارای طعم شیرین است این گلوسید در شیر انسان و خر به نسبت ‎5 ,‎ 6 و در شیر گاو و گوسفند به نسبت ‎5 ,‎ 4 درصد وجود دارد لاکتوز.


لاکتز

فرانسوی شیر کاند (اسم) یا قند شیر عبارت از دیساکاریدی است که از ترکیب یک مولکول گالاکتز با یک گلوکز با حذف یک مولکول آب حاصل شده است و دارای طعم شیرین است این گلوسید در شیر انسان و خر به نسبت ‎5 ,‎ 6 و در شیر گاو و گوسفند به نسبت ‎5 ,‎ 4 درصد وجود دارد لاکتوز.


گلیکژن

فرانسوی کاند زای (اسم) جزو گلوسید ها و از دسته کلوئید های ازژن است. گرد سفید رنگی است که با محلول لوگل رنگ قرمز نارنجی میدهد. وزن مولکولیش زیاد و در حدود 2500 است (در صورتیکه وزن مولکولی نشاسته در حدود 20000 است) . گلیکژن در نتیجه تراکم مولکولهای گلوکز با از دست دادن آب در کبد تولید و ذخیره میگردد و تدریجا بصورت گلوکز از راه ورید فوق کبدی خارج و وارد خون میشود و در اختیار انساج قرار میگیرد. مقدار گلوکز موجود در خون همیشه ثابت و معادل یک گرم در لیتر است در کبد دیاستازی بنام گلیکژ ناز وجود دارد که مستقیما گلیکژن را به گلوکز تبدیل میکند. مقدار گلیکژن کبد بطور طبیعی 5 تا 10 درصد وزن کبد است گلیکوژن.


گلیکوژن

(اسم) جزو گلوسید ها و از دسته کلوئید های ازژن است. گرد سفید رنگی است که با محلول لوگل رنگ قرمز نارنجی میدهد. وزن مولکولیش زیاد و در حدود 2500 است (در صورتیکه وزن مولکولی نشاسته در حدود 20000 است) . گلیکژن در نتیجه تراکم مولکولهای گلوکز با از دست دادن آب در کبد تولید و ذخیره میگردد و تدریجا بصورت گلوکز از راه ورید فوق کبدی خارج و وارد خون میشود و در اختیار انساج قرار میگیرد. مقدار گلوکز موجود در خون همیشه ثابت و معادل یک گرم در لیتر است در کبد دیاستازی بنام گلیکژ ناز وجود دارد که مستقیما گلیکژن را به گلوکز تبدیل میکند. مقدار گلیکژن کبد بطور طبیعی 5 تا 10 درصد وزن کبد است گلیکوژن.


گلوکزید

فرانسوی گیا کاند (اسم) گلوسیدی است مرکب ناجور که علاوه بر یک یا چند مولکول از دارای یک یا چند مولکول ماده غیر گلوسیدی است یا گلوکزید ها. دسته ای از گلوسید های مرکب که علاوه بر یک یا چند مولکول از دارای یک یا چند مولکول ماده غیر قندی در ترکیب خود میباشندلذا آنها را گلوسید های مرکب ناجور نیز مینامند. ماده غیر قندی در گلوکزید ها ممکنست الکل اتر فنل اسید استن آلکالوئید نیتریل و غیره باشد. ماده غیر گلوسیدی را که در ترکیب گلوکزید است آگلیکن مینامند. گلوکزید ها معمولا در آب حل میشوند. بعضی از آنها دراتر کلروفرم نیز حل میگردند و در صورتیکه هیدرولیز شوند به ماده گلوسیدی و آگلیکن خود تجزیه میشوند. گلو کزید ها در نباتات بسیار فراوانند و در شیره سلولی بحالت محلول وجود دارند و غالبا در سلولهای خاصی موجودند. بعضی گلوکزید ها دارای ازت میباشند در این حالت میتوان آنها را جزو ترکیبات چهار تایی شمرد مثل آمیگدالین که در بادام تلخ و هسته گیلاس و گوجه یافت میشود و باعث تلخی هسته های این میوه ها است. در برخی دیگر از گلوکزید ها علاوه بر کلور و هیدروژن و اکسیژن و نیدروژن و گوگرد نیز وجود دارد مانند سینیگرین که در خردل سیاه یافت میشود. گلوکزید ها معمولا نور پلاریزه را بسمت راست میچرخانند (اصطلاحا دکستروژیر هستند) . مهمترین گلوکزید ها عبارتند از: سالیسین که در ساقه و برگ بید وجود دارد دیژیتالین که در گیاه گل انگشتانه موجود است اوابادین که بیشتر در گیاه استروفانتوس گراتوس وجود دارد و اسکولین که در شاه بلوط هندی یافت میشود هتروزید ها.

معادل ابجد

گلوسید

130

پیشنهاد شما
جهت ثبت نظر و معنی پیشنهادی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید ثبت نام کنید.
اشتراک گذاری